Zorg en ICT: de passie van Harold Veldkamp

Iedereen die Harold Veldkamp weleens heeft gesproken, kan één ding beamen: dit is iemand met echte passie voor ICT. De twinkel in zijn ogen verraadt dat direct als je hem vraagt naar zijn projecten, klanten en visie, waarover hij het liefst honderduit vertelt. Een van zijn specialismes is ICT voor zorg en welzijn. Maar waarom juist de zorg? Hoe gaat hij te werk in deze unieke branche? Welke ontwikkelingen ziet hij ontstaan? Hoog tijd voor een goed gesprek!

Harold, waarom heb je juist voor de zorg gekozen?

“Als dienstverlener in de zorg moet je altijd één ding voor ogen hebben: de euro’s die bestemd zijn voor de zorg, moeten ook zoveel mogelijk naar de zorg. De enige reden dat er budget naar ICT moet gaan, is zodat de zorg er beter van kan worden. Zowel voor cliënten als voor medewerkers. Ik vind het mooi om hieraan bij te dragen, door te zorgen voor een slimme en betaalbare oplossing. Ik realiseer me dat we daarmee ook bijdragen aan het voorkomen van menselijk leed. Als bijvoorbeeld de wifi-verbinding uitvalt, waardoor de alarmering niet werkt, dan heeft dit grote gevolgen. ICT en kwalitatieve zorgverlening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Wat maakt de zorg anders dan andere branches?

“Ik vind de diversiteit in de zorg heel interessant: je hebt te maken met de mensen aan het bed, in de thuiszorg, het management, de schoonmaak en ga zo maar door. Iedereen heeft hierin een ander perspectief. De controller is vooral bezig met budgetten, terwijl de zorgmedewerker bezorgd is of er wel genoeg tijd overblijft voor cliënten. Het is belangrijk om rekening te houden met iedereen.”

Hoe pak je dat aan?

“Ik loop vaak overal naar binnen. Als ik een afspraak heb met de bestuurder, dan loop ik ook even langs de receptie voor een praatje en probeer ik een zorgverlener even aan te spreken in de gang. In de daadwerkelijke verandertrajecten is dit een vast onderdeel van het proces. We gaan niet alleen in gesprek met de manager bedrijfsvoering of zorgmanager, maar ook met de verzorgenden. We stellen een werkgroep samen om van iedereen een goed beeld van zijn werkzaamheden te krijgen, wat er goed gaat en wat er beter kan. Pas als wij dat goed snappen, kunnen we het beste advies geven.”

Wat speelt er in de zorg op dit moment?

“Heel veel. Naast alle praktische gevolgen van corona, zie je ook een grote ontwikkeling in E-health en de koppeling tussen verschillende IT- en softwareleveranciers. Ook zie ik bijvoorbeeld een belangrijk vraagstuk in de ouderenzorg ontstaan: hoe kunnen we ouderen een zo goed mogelijk leven bieden en op welke manier kan IT daarin helpen? Hierbij draait het altijd om drie pijlers: de kwaliteit van leven van bewoners, het werkplezier van de medewerkers en gezonde financiën voor de organisatie. Eigenlijk zien we dit ook gewoon in de gehandicaptenzorg en GGZ.”

Wat is jouw visie daarop?

“IT wordt traditioneel gezien als ‘moetje’, vooral als je kijkt naar de registratieplicht. Als IT-partner is het aan ons om dit te vergemakkelijken. En dan wel vanuit het perspectief van de degene die daadwerkelijk registreert en niet uitsluitend door de ogen van managers. Als we de strubbelingen in het gebruik wegnemen, dan is er meer tijd voor zorg en de eerdergenoemde doelstellingen. Daarnaast ben ik blij om te zien dat er veel mooie initiatieven ontstaan om de kwaliteit van leven van bewoners te bevorderen.”

Heb je daar een voorbeeld van?

“Ja, denk bijvoorbeeld aan een digitale stamtafel waaraan bewoners en verwanten digitaal met elkaar kunnen communiceren. Of oude telefoons met zo’n draaiknop, waarbij bewoners bij elk nummer op de schijf een herkenbaar liedje te horen krijgen. Dat vind ik prachtige initiatieven. Leveren wij dat? Nee. Maar ik vind het belangrijk om ook op dat niveau met zorgorganisaties mee te denken over de inzet van technische oplossingen. Hiermee dragen we bij aan het plezier van de bewoners en het personeel van de instelling.”

Op welk project ben je nu echt trots?

“Dat is toch wel het project van Zorgcollectief Zuid West Drenthe (ZZWD). We gingen daar aan de slag omdat de servers en werkwijze waren verouderd en de organisatie de stap naar de Cloud wilde zetten. In dit gehele traject hebben wij de rol van adviseur en klankbord aangenomen, maar ook gedeeltelijk van uitvoerder en projectleider. We keken hierbij verder dan alleen de werkplek: hoe gaat het totale ICT-ecosysteem eruitzien? Uiteindelijk beïnvloedt alles elkaar, dus we hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld domotica, alarmering en specifieke zorgapplicaties.”

Hoe heb je dat traject aangepakt?

“We hebben diverse stakeholders geïnterviewd en op basis daarvan persona’s en hun wensen en eisen in kaart gebracht. Met dat in gedachten zijn we in gesprek gegaan met softwareleveranciers en hebben we geholpen de juiste keuzes te maken. Zo kwamen we terecht in een totaalproject: we zijn nog altijd betrokken bij alles wat er wel of niet gebeurt. Dat is zo’n prettige samenwerking, waarin onze meerwaarde heel erg duidelijk wordt. Daar ben ik echt trots op.”

Wat is de volgende stap voor de zorg?

“Het wordt steeds belangrijker dat het management een ‘stuur’ krijgt om mee te sturen; data en dashboards dus. Denk bijvoorbeeld aan het personeelsverloop, wat echt een groot probleem is voor de zorg. Een instelling moet daar wat mee, maar dat kan alleen als je het daadwerkelijk verloop goed inzichtelijk hebt én wellicht zelfs kunt achterhalen waar dit verband mee houdt. Door het bouwen van slimme dashboards, krijgt het management hierin steeds beter inzicht.

Of het nu gaat om financiën, cliënten, verloop of zelfs efficiëntie in vervoer: het is zaak om bestaande informatie uit de organisatie te halen, het in context te plaatsen en het vervolgens toegankelijk te maken. Wij helpen hierbij door het bouwen van dergelijke dashboards én om vervolgens te kijken naar een oplossing voor de conclusies die uit de dashboards naar voren komen. ICT speelt hierin vaak een grote rol. Deze werkwijze gaat veel betekenen voor het verder verhogen van de zorgkwaliteit.”

Verder praten met Harold over zijn ideeën over de zorg? Neem gerust contact met ons op!

 
Gratis whitepaper:
'Formuleer jouw routekaart naar de online werkplek'
Download de whitepaper