De kracht van een collectief IT-plan in jouw eerstelijnszorggroep

Nederland kent steeds meer eerstelijnszorggroepen. Als collectief kunnen deze groepen samen de zorg verbeteren, hebben ze een sterkere positie ten opzichte van verzekeraars en is het makkelijker om spiegelinformatie uit te wisselen. Aan veel zaken wordt prioriteit gegeven, maar toch blijft de collectieve inkoop van IT vaak onderbelicht. Zonde, want hierop acteren heeft óók invloed op de kwaliteit van zorg, juist in deze tijd. Waarom is het zo noodzakelijk hier iets aan te veranderen? Dat legt onze ICT-adviseur eerstelijnszorg, Jeannette Dieters, je graag uit.

Hoe staan zorggroepen er momenteel voor?

“Samenwerken in de keten staat nog redelijk in de kinderschoenen, maar er worden al wel veel mooie stappen gezet. Zorgverleners weten elkaar al beter te vinden en steeds vaker wordt ketenzorg rond één specifieke patiëntgroep opgezet. Toch zien we in deze ontwikkeling dat de collectieve strategie van IT vaak over het hoofd wordt gezien. Sterker nog: de IT-inrichting binnen praktijken – en onderling – is bijzonder versnipperd. En dat is jammer, want hier iets aan doen levert veel op. Het maakt samenwerken makkelijker en zorgt er daarnaast voor dat zorggroepen sneller op regelgeving in kunnen spelen. Kortom: het maakt je veel toekomstbestendiger als zorggroep.”

Op welke manier leveren IT-systemen een bijdrage aan goede zorg in de keten?

“Als je als individuele praktijk op hetzelfde systeem als je samenwerkingspartners zit, kun je gemakkelijker informatie, kennis en patiëntgegevens uitwisselen. Dit komt de zorg voor de patiënt ten goede. Toch zie je dat dit veel zorggroepen nog niet haalbaar is. De verschillende leden gebruiken andere systemen of hanteren een andere werkwijze en dat zit gegevensuitwisseling in de weg.”

Waar zit het grootste pijnpunt?

“Wat we zien bij zorggroepen is de versplintering van IT. Iedere praktijk heeft verschillende contracten en leveranciers voor internetlijnen, telefonie, printers en faxen, EPD’s en ga zo maar door. Daardoor is het overzicht soms volledig zoek. Wie moet je bellen wanneer het internet wegvalt, de telefooncentrale niet werkt of als de printer ermee ophoudt? Soms duurt het daardoor veel langer dan noodzakelijk voordat een technisch probleem verholpen is. Deze versplintering zorgt dus voor vertraging in de bedrijfsvoering, maar ook voor hogere kosten. Als je collectief afspraken met IT-aanbieders maakt, kun je vaak veel gunstigere tarieven afspreken en weet je waar je aan toe bent.”

Wat moeten zorggroepen dan wél doen op IT-gebied?

“Ik raad zorggroepen ten eerste aan om hun IT onder de loep te nemen. Creëer overzicht en inventariseer welke leveranciers er per praktijk er allemaal zijn. Zet het eens onder elkaar: met wie heb je contracten, wat is de looptijd, hoe vaak gebruik je de oplossing? Daarmee weet je in ieder geval waar je moet zoeken om te ‘ontsplinteren’. Vervolgens kun onderzoeken of je alle IT onder kunt brengen bij één aanbieder.”

Hoe kom je als zorggroep van de versplintering af? De stappen zetten we in dit artikel op een rij.

Heb je vragen aan Jeannette over dit artikel of over IT in de zorg? Stel ze gerust, zij helpt je graag verder.

Gratis whitepaper:
'Formuleer jouw routekaart naar de online werkplek'
Download de whitepaper