Ontdek de langetermijnvoordelen van een dashboard in de zorg

Stuurinformatie is essentieel voor jouw zorginstelling. Til deze informatie naar een hoger niveau door het te bundelen in een dashboard. Dat geeft je meer grip op de personeels- en beddenbezetting, geleverde zorg, incidentmeldingen, omdat je al deze ontwikkelingen realtime volgt. Én je krijgt het panklaar voorgeschoteld. Urenlang data bij elkaar brengen, is met een dashboard voorbij.  

Een dashboard levert op korte termijn al veel winst op, omdat je bijvoorbeeld de bezetting veel beter kunt afstemmen op de werkelijke zorgvraag. Vandaag en over drie weken.  Maar ook op de lange termijn levert een dashboard je veel voordeel op:  

1. Een dashboard creëert werkcultuur zonder misvattingen  

In een gemiddelde zorgorganisatie worden op de werkvloer veel aannames gedaan, die ook nog eens een eigen leven gaan leiden. Bijvoorbeeld dat het HR maar niet lukt om personeel te werven. Terwijl je weet dat het werven bovengemiddeld goed lukt, maar dat de uitstroom juist abnormaal hoog is. Wanneer je dit soort cijfers en inzichten streamt of anderszins beschikbaar maakt in de personeelskamer, trek je het fundament onder misvattingen vandaan. Met data maak je een einde aan veel onterechte onrust. Je creëert een cultuur waar de juiste discussies worden gevoerd.   

2. Benchmark met het landelijk gemiddelde  

Hoe presteert jouw organisatie eigenlijk, lukt het jullie meer patiënten zorg te bieden dan anderen? Geef je meer of minder geld uit dan de rest? Door jullie cijfers naast de meetlat van landelijke gemiddelden te leggen, weet je het zeker. Dat plaatst je prestaties in perspectief en kan een flinke motivatieboost opleveren!  

3. Datagestuurd werken met een dashboard en stappen zetten richting artificial intelligence  

Je dagelijkse werk volledig baseren op data is niet alleen weggelegd voor organisaties met fancy IT. Via de dashboards is het voor de zorg ook ineens een reële optie. We bundelen alle data immers al en laten daar business intelligence op los. Hiervoor gebruiken wij gebruiksvriendelijke oplossingen zoals Microsoft PowerBI. Dat kunnen we ook beschikbaar maken in de dagelijkse werkprocessen. En – nog een hele stap verder - we kunnen ook artificial intelligence inzetten. Oké, dat is weliswaar nog niet zomaar georganiseerd. Maar je zet nu al wel de eerste stappen in die richting.   

De kortetermijngevolgen voel je al in je zorginstelling, maar de langetermijngevolgen zorgen voor een hele transformatie. Je gaat op een nieuw level functioneren. Dat is de kracht van een dashboard, mits goed geïmplementeerd én geanalyseerd.  

Dashboard in jouw organisatie
Wil jij profiteren van de voordelen van een dashboard? Wij helpen je graag bij het uitdenken van een implementatieplan, het implementeren en beheren van een dashboard. Neem contact met ons op via info@arcusit.nl. Dashboarding in de zorg - download het e-book

Gratis whitepaper:
'Formuleer jouw routekaart naar de online werkplek'
Download de whitepaper